Coöperatie

Home / Coöperatie

De Zonnewind coöperatie

ZONNEWIND kiest bewust voor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) als haar vennootschapsvorm. De CVBA verenigt een aantal mensen die allemaal eenzelfde doel nastreven, in ons geval het organiseren van activiteiten die bijdragen tot de vermindering van de CO2-uitstoot, het bevorderen van rationeel energieverbruik en het lokaal opwekken van energie op basis van hernieuwbare energiebronnen in de gemeente Zandhoven en omstreken.

De werking van de CVBA wordt geregeld in het Wetboek van Vennootschappen. ZONNEWIND voldoet aan die wettelijke regels.

Het maatschappelijk doel dat we nastreven en de wijze waarop we willen werken is vervat in onze statuten, dit is onze leefregel.

De statuten bepalen dat ZONNEWIND bestaat uit een vast en variabel kapitaal. Het vast kapitaal werd bij de oprichting door de 19 oprichtende vennoten in geld ingebracht. Het variabele kapitaal wordt daarna ingebracht door de toetredende vennoten. Iedereen die onze visie ondersteunt kan als vennoot toetreden. Het volstaat dat hij daartoe één of meerdere aandelen koopt.

Onze statuten bepalen ook hoe de vennootschap werkt. Democratie en samenwerking zijn daarbij onze leidraad. ZONNEWIND heeft een Raad van Bestuur die momenteel uit 7 bestuurders bestaat:

 • Annick De Smet
 • Danny Gladines – Voorzitter
 • Eddy Hendrickx
 • Jozef Van de Peer
 • Kristof Van Hoof
 • Mark Van Houdt
 • Steven Van den Brink – Ondervoorzitter

Die bestuurders worden benoemd door onze Algemene Vergadering waarin alle vennoten zetelen. Iedere vennoot heeft in de Algemene Vergadering één stem ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit. De bestuurders hebben een mandaat van 3 jaar en kunnen herverkozen worden.

Door te investeren in alternatieve energiebronnen en energiebesparende maatregelen streven we uiteraard ook eigen inkomsten na. Wanneer er winst is, zal dat verdeeld worden op basis van de wettelijke voorschriften:

 • Een deel zal besteed worden aan de opbouw van de wettelijke reserve.
 • Een volgend deel van de gerealiseerde winst wordt gereserveerd voor de realisatie van nieuwe projecten.
 • Van het overblijvende deel kan aan de vennoten een dividend/intrest worden uitgekeerd.
 • We zullen ook een deel toekennen aan een sociaal project in de buurt.

Door de medeverantwoordelijkheid en democratische besluitvorming streven we er naar dat mensen/werknemers/vennoten initiatief nemen in het ontwikkelen van nieuwe projecten. Dat mensen durven ondernemen. Tevens zorgt deze manier van werken voor een positief werkklimaat. Mensen vinden voldoening in hun werk doordat ze betrokken en tevens belanghebbende zijn vanwege het coöperatief model.

De oprichtingsakte voor de CVBA is ondertekend op 31/3/2017 in het bijzijn van Notaris Rochtus. Publicatie in het Belgisch Staatsblad is gebeurd op 4/4/2017.