PV-project bij Witzenmann, volgende stap in klimaatneutraal ondernemen!

PV-project bij Witzenmann, volgende stap in klimaatneutraal ondernemen!

In 2021 ging Witzenmann Benelux met Zonnewind in zee voor een verleddingsproject op het bedrijventerrein Ter Straten in Oelegem. De eerste stap in de energietransitie bestaat er immers in zoveel mogelijk energie te besparen. 

De Witzenmann-groep biedt wereldwijd het meest uitgebreide productassortiment op het gebied van flexibele metalen elementen. De lokale productie-eenheid in Oelegem stelde zich als doelstelling tegen 2030 volledig klimaatneutraal te werken, met maximale bescherming en behoud van de natuurlijke leefomgeving.

Het opwekken van zonnestroom was de logische tweede stap in dit ambitieuze plan.
Op de beschikbare gerenoveerde daken legde Zonnewind twee PV-installaties, samen 427 kWp met een jaarlijkse productie van 360MWh.
Zo’n 250 MWh zal instaan voor het verbruik door het bedrijf ter plaatse, goed voor 25% autonomie op een totaal van 1000 MWh/jaar.
De resterende geproduceerde energie zal worden geleverd aan de collega burgercoöperatie en groene stroomleverancier Ecopower.
De 110 MWh geïnjecteerde stroom komt overeen met het jaarlijks verbruik van een 30-tal gezinnen in Vlaanderen. Daarmee maken we de groene cirkel helemaal rond! Relevanter dan ooit in het licht van de actuele klimaat- en energiecrisis.

 Zonnewind nam intussen het voortouw in het onderzoek naar energiezuinige, kwaliteitsvolle verwarmingstechnieken en het optrekken van de autonomie door middel van een middelgrote windturbine op de terreinen van Witzenmann Benelux.
De gemeente Ranst voert bovendien dit voorjaar een studie naar de mogelijkheid van een warmtenet in de industriezone Ter Straten.
Dit kan voor Witzenmann Benelux de sluitsteen vormen naar klimaatneutraal ondernemen in 2030!

https://www.witzenmann.be/