Wat doen we?

Zonnewind is een coöperatieve vennootschap in de Voorkempen met als doel het organiseren van activiteiten die bijdragen tot het verminderen van de CO2 uitstoot, het bevorderen van rationeel energieverbruik en het lokaal opwekken van hernieuwbare energie.

Zonnewind is het passieproject van een groep geëngageerden uit Zandhoven, die naast hun dagelijks werk en beslommeringen, zich willen inzetten voor een betere en groenere planeet. Met de energiecoöperatie willen ze zelf een actieve bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen en nodigen ze iedereen uit het heft mee in eigen handen te nemen.

Als coöperatieve vennootschap zijn we wat betreft kapitaal afhankelijk van burgergeld. Burgers kunnen door het kopen van minimaal één aandeel vennoot worden en zo projecten mee mogelijk maken. Bij winst keer de coöperatieve een dividend uit aan alle aandeelhouders. De rendabiliteit en winstverdeling gebeurt volgens de wettelijke bepalingen.

Op deze manier helpen wij burgers, verenigingen en organisaties om energie (en bijhorende kosten) te besparen, geven we de mogelijkheid aan iedereen om zijn eigen zeg te hebben in de klimaatcrisis en zorgen we voor een extra centje op de spaarrekening.

Zonnewind maakt deel uit van de REScoop familie in Vlaanderen. We werken volgens de ICA-principes, net zoals alle andere leden van REScoop Vlaanderen.

1. Open en vrijwillig lidmaatschap.
2. Democratische controle door de leden.
3. Economische participatie van de leden.
4. Autonomie en onafhankelijkheid.
5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking.
6. Samenwerking tussen coöperaties.
7. Engagement voor de gemeenschap.

Ons verhaal

Al jaren sluimerde het idee om lokaal iets te ondernemen rond de klimaatsverandering bij Jef, Danny en Geert, die geïnspireerd werden door de toenmalige pioniers van duurzame energie in Vlaanderen zoals Ecopower en Beauvent.

In 2015 – na een aantal vergaderingen en de nodige pinten – deelden zij deze uitdaging met alle geïnteresseerde Zandhovense burgers. Ook burgemeester Luc en milieuambtenaar Sarah bleken zeer begaan met deze materie – de gemeente had het burgemeesterconvenant immers al ondertekend – en steunden het initiatief volop.

Op 1 mei 2016 werd een verkennende vergadering georganiseerd: het eerste Energiecafé. Na een korte schets van de plannen, werd er door 76 enthousiaste mensen gebrainstormd over mogelijke initiatieven. Hieruit kwam ook een gemotiveerde groep naar voren die de projecten mee wou vormgeven. En zo ontstond op 31 maart 2017 de CVBA Zonnewind.

Ondertussen heeft Zonnewind al verschillende projecten gerealiseerd in verschillende gemeenten in de Voorkempen en neemt de vraag naar meer duurzame energie toe. Er werd al heel wat werk verricht de voorbije jaren, maar er is nog veel meer te doen.

Als je zin hebt om mee de handen uit de mouwen te steken of als je een beetje tijd hebt, mag je ons steeds vrijblijvend contacteren. Ook financieel kan je jouw steentje bijdragen door vennoot te worden en één of meerdere aandelen te kopen.

Blijf je graag op de hoogte van al onze verschillende projecten en evenementen? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief door onderaan je e-mailadres op te geven.