Hoe werken we?

Jaarlijks komt de algemene vergadering samen. Elke vennoot met 1 of meer aandelen is automatisch lid van de algemene vergadering en heeft ook één stem. Tijdens deze vergadering wordt het algemeen beleid van Zonnewind bepaald, de jaarrekeningen goedgekeurd, de winst verdeeld en de leden van de Raad van Bestuur aangeduid.  

De Raad van Bestuur bestaat uit 7 leden verkozen door de Algemene Vergadering. Hun mandaat is 3 jaar geldig. Zij kunnen door de Algemene vergadering herkozen worden.

De samenstelling van de huidige RvB is van links naar rechts:

  • Jef Van de Peer
  • Eddy Hendrickx
  • Annick De Smet
  • Kristof Van Hoof
  • Mark Van Houdt
  • Steven van den Brink (ondervoorzitter)
  • Danny Gladines (voorzitter)

Hier komt binnenkort een foto van onze vrijwilligers!

Het team projecten staat in voor de ontwikkeling van nieuwe projecten, het beheer van bestaande projecten, vennootwerving en communicatie – innovatie. Het team kent enkele vaste medewerkers en wordt bijgestaan door verschillende vrijwilligers met uiteenlopende expertise.