Vennoot worden

Home / Vennoot worden

Vennoot of aandeelhouder word je door het kopen van één of meerdere aandelen. De prijs van een aandeel bedraagt € 100. Onze statuten voorzien in een maximum van 50 aandelen per persoon (€ 5.000 in totaal dus). Dus zo kunnen er bijvoorbeeld in een gezin met 2 kinderen 4 aandeelhouders zijn.

Iedereen kan vennoot worden, niet alleen personen, maar ook verenigingen en bedrijven. En je kan ook aandelen kopen voor je kinderen of schenken aan iemand anders.

Iedere vennoot zal jaarlijks, bij winst, een dividend uitgekeerd krijgen. Het wettelijk maximum hiervoor is 6%.

Elke vennoot heeft één stem in de jaarlijkse algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit. Daar wordt met alle vennoten samen beslist welke richting Zonnewind uitgaat, welke projecten we gaan doen, hoeveel dividend er wordt uitgekeerd …

Er zijn ook een aantal beperkingen om terug uit te treden. Zo verbindt elke vennoot er zich toe om de eerste vijf jaar vennoot te blijven zodat de vennootschap voldoende stabiliteit behoudt om haar doel na te streven.

We zijn ook goedgekeurd door de Nationale Raad van de Coöperatie (NRC) en zijn hierdoor juridisch en administratief bevoegd om aandelen te verkopen. Het NRC is het orgaan dat er op toeziet dat alle coöperaties de algemene belangen van coöperatief ondernemen naleven.

We hebben half december 2017 een eerste aandelen uitgifteronde van € 250.000 doorgevoerd voor de financiering van 2 grote projecten, zijnde het leggen van 360 zonnepanelen op Sportcomplex Het Veld in Zandhoven en de installatie van een warmtepompboiler en LED-lampen bij een landbouwbedrijf uit Viersel … en die ronde was op 3 dagen tijd ingevuld. Een onverhoopt succes.

Iedereen kan momenteel inschrijven op aandelen, maar opgepast:

  • Het totaal aantal aandelen over alle ophaalrondes is maximum 50 per persoon.
  • Het Taxshelter belastingsvoordeel voor aandeelhouders in startende ondernemingen is niet meer van toepassing. Dit is al opgebruikt in de eerste ophaalronde.

Zonnewind zal dit kapitaal verder investeren in projecten van duurzame energieproductie of energiebesparing. Het rendement daarvan hangt af van vele factoren, en de coöperatie heeft niet alle factoren in de hand. Wanneer bijvoorbeeld een overheid regels wijzigt, kan dat ook het rendement van onze investeringen veranderen. Investeren in aandelen houdt altijd risico’s in. Daarom is het niet wijs om te veel spaarcenten in één project te investeren.

Geïnteresseerd ? Registreer je als particulier of vereniging/bedrijf via onderstaande knoppen. We zullen je dan via mail op de hoogte houden van de te volgen stappen.

Heb je liever een inschrijvingsformulier op papier? Stuur dan even een mail naar info@zonnewind.org en vermeld zeker je adres. Of bel naar Danny Gladines op +32 479 29 72 28.

Lees ook volgende documenten zeker na:

Alvast bedankt voor het vertrouwen! We beloven ernaar te streven uw geld zo efficiënt mogelijk in te zetten voor het verwezenlijken van ons doel: onze CO2-uitstoot naar beneden halen en hierbij onze burgers een centje laten meepikken.

 

Word je vennoot via de actie van de gemeente Ranst? Vul dan op het inschrijvingsformulier RANSTZON in bij de opmerkingen.