Vennoot worden

Home / Vennoot worden

Vennoot of aandeelhouder word je door het kopen van één of meerdere aandelen. De prijs van een aandeel bedraagt € 100. Onze statuten voorzien in een maximum van 200 aandelen per persoon, € 20.000 in totaal dus. Vóór november 2022 was het aantal aandelen nog beperkt tot 50 per persoon.

Iedereen kan vennoot worden, niet alleen personen, maar ook verenigingen en bedrijven. En je kan ook aandelen kopen voor je kinderen of schenken aan iemand anders. Zo kunnen er bijvoorbeeld in een gezin met 2 kinderen 4 aandeelhouders zijn.

Iedere vennoot zal jaarlijks, bij winst, een dividend uitgekeerd krijgen. Het wettelijk maximum hiervoor is 6%.

Elke vennoot heeft één stem in de jaarlijkse algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit. Daar wordt met alle vennoten samen beslist welke richting Zonnewind uitgaat, welke projecten we gaan doen, hoeveel dividend er wordt uitgekeerd …

Er zijn ook een aantal beperkingen om terug uit te treden. Zo verbindt elke vennoot er zich toe om de eerste vijf jaar vennoot te blijven zodat de vennootschap voldoende stabiliteit behoudt om haar doel na te streven.

We zijn ook goedgekeurd door de Nationale Raad van de Coöperatie (NRC) en zijn hierdoor juridisch en administratief bevoegd om aandelen te verkopen. Het NRC is het orgaan dat er op toeziet dat alle coöperaties de algemene belangen van coöperatief ondernemen naleven.

Iedereen kan momenteel inschrijven op aandelen, hou echter rekening met volgende:

  • Het totaal aantal aandelen over alle ophaalrondes is maximum 200 per persoon.
  • Het Taxshelter belastingsvoordeel voor aandeelhouders in startende ondernemingen is niet meer van toepassing. Dit is al opgebruikt in de eerste ophaalronde.

Zonnewind zal dit kapitaal verder investeren in projecten van duurzame energieproductie of energiebesparing. Het rendement daarvan hangt af van vele factoren, en de coöperatie heeft niet alle factoren in de hand. Wanneer bijvoorbeeld een overheid regels wijzigt, kan dat ook het rendement van onze investeringen veranderen. Investeren in aandelen houdt altijd risico’s in. Spreid dus best uw investeringen.

Geïnteresseerd ? Registreer je als particulier of vereniging/bedrijf via onderstaande knoppen. We zullen je dan via mail op de hoogte houden van de te volgen stappen.

Heb je liever een inschrijvingsformulier op papier? Stuur dan even een mail naar info@zonnewind.org en vermeld zeker je adres. Of bel naar Danny Gladines op +32 479 29 72 28.

Lees ook volgende documenten zeker na:

Alvast bedankt voor het vertrouwen! We beloven ernaar te streven uw geld zo efficiënt mogelijk in te zetten voor het verwezenlijken van ons doel: onze CO2-uitstoot naar beneden halen en hierbij onze burgers een centje laten meepikken.