Gemeente Zandhoven

Home / Partners / Gemeente Zandhoven

Onze thuisbasis Zandhoven is een belangrijke partner voor ons, logisch voor een organisatie die tot doel heeft lokale energie initiatieven op te zetten. De gemeente hecht veel belang aan klimaatbeleid en heeft zich dan ook geëngageerd om het Europese burgemeestersconvenant 2030 te onderschrijven: hiermee verklaren ze de CO2-uitstoot in Zandhoven tegen 2030 terug te dringen met 40% t.o.v. referentiejaar 2011. Om dit te concretiseren wordt momenteel een nieuw klimaatplan uitgewerkt. Zonnewind streeft diezelfde doelen na en werkt mee om deze doelstellingen te verwezenlijken.

co2uitstootzandhoven
Aandeel sectoren in totale CO2-uitstoot voor grondgebied Zandhoven in 2011. Het energieverbruik in Zandhoven is in 2011 berekend op 267.661 Mwh. Uit de emissieinventaris blijkt dat er dan 55.939 ton CO2 werd uitgestoten.

Nuttige links: