Onderzoek Windturbines

Het windproject te Nederviersel dat we aan het ontwikkelen waren samen met Ecopower zit momenteel in de koelkast vanwege problemen met grondrechten.

Zonnewind is in gesprek met diverse ontwikkelaars betreffende windturbine projecten in de omgeving van Zandhoven. Windenergie blijft momenteel immers één van de weinige geschikte alternatieven die we kunnen inzetten voor hernieuwbare energieopwekking.

We blijven onze insteek trouw en blijven ijveren voor burgerparticipatie in elk windproject dat conform de wettelijke normen gerealiseerd wordt.
We zijn blij dat de Zandhovense milieuraad ook dit standpunt inneemt.