Zonnewind

Home / Zonnewind

Het grotere kader

We staan voor een aantal grote uitdagingen in onze alsmaar complexer en globaler wordende wereld. Dé grootste uitdaging echter lijkt ons wel het klimaat. De technische knowhow van de mens is de laatste 2 eeuwen enorm toegenomen. De impact die we hierdoor hebben op onze planeet is ondertussen zeer groot, zowel op het aardoppervlak (inpalmen van natuur en gronden), onder de grond (schaliegas exploitatie) als in de atmosfeer door uitstoot van broeikasgassen. Het CO2-gehalte in de lucht stijgt en dat verstoort ons klimaat. We merken het al over heel de wereld, ook bij ons. Dat gaat ons veel geld maar wellicht nog meer miserie kosten.

We kunnen daar dus beter snel en massaal iets aan doen. We hebben het geluk dat de nodige technologieën om dit op een duurzame manier op te lossen eigenlijk al bestaan. Ja, zelfs voor lange termijn opslag van duurzaam opgewekte stroom zijn er oplossingen zoals opslag in gassen (waterstof, methaan of zwaardere moleculen). Het nadeel is dat een aantal van die duurzame technologieën nog duur zijn. Hoewel een investering hierin op lange termijn sowieso al rendabel is – het zal ons zoals gezegd een hoop ellende en ook geld besparen – is het dat vaak puur financieel gezien op korte termijn nog niet. En dat weerhoudt er ons allen van om de grote investeringen die nodig zijn nu snel uit te voeren.

Een energiecoöperatie kan een belangrijke bijdrage tot de oplossing leveren: we investeren in projecten voor besparing op energieverbruik (gebruik van LED-lampen, isoleren, …) of opwekking van duurzame energie (d.w.z. zonder uitstoot van CO2) met alle beschikbare technologieën: windturbines, zonnepanelen, biogas-installatie…

We doen die investeringen met geld van de burger: er staat anno 2022 300 miljard € op Belgische spaarboekjes. Dit geld kunnen we beter inzetten voor deze projecten. De burger krijgt een deel van de winst op de projecten uitbetaald als dividend op z’n gekochte aandelen, i.p.v. dat de winst verdwijnt via de grote energiebedrijven naar het buitenland…

Zo halen we de CO2-uitstoot naar beneden, moeten de klanten niet zelf investeren in de projecten en worden ze ontzorgd. En de burger pikt er financieel een graantje van mee wat zorgt voor een positief draagvlak voor de klimaatproblematiek. Ideaal, toch?

Zo komen we hopelijk ooit tot een CO2-neutrale Voorkempen … wat in andere gemeenten in de wereld al een realiteit is! Bv. het dorp Güssing in Oostenrijk.

Heel belangrijk ook is het lokale karakter van zo’n energiecoöperatie: we gaan als burgers zelf het heft in eigen handen moeten nemen. We kunnen niet verwachten dat het beleid – op welk niveau ook, van gemeente tot wereld – dit helemaal zelf kan organiseren. Ze dienen zeker het juiste kader te zetten, maar dan moeten wij als burgers hen ook laten zien dat we er belang aan hechten. Dat doen we door zelf concrete initiatieven te nemen zoals het opstarten van een lokale energiecoöperatie…

We willen op deze manier een bijdrage leveren aan een propere leef- en werkomgeving en hopen velen te inspireren tot meer duurzaam handelen. Door op lokaal vlak volop in te zetten op energietransitie komen we zo ook tegemoet aan de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen binnen de VN) om van de wereld voor iedereen een betere plek te maken.
Meer info: http://sdgs.be

Het Zonnewind team