Zonnewind

Home / Zonnewind

Het grotere kader

We staan voor een aantal grote uitdagingen in onze alsmaar complexer en globaler wordende wereld. Twee van die problemen trekken onze bijzondere aandacht:

  • Onze energie wordt duurder:

Onze energiehonger wordt groter door een stijgende wereldbevolking en een stijgende welvaart. En het wordt ook alsmaar moeilijker om de slinkende fossiele brandstofvoorraden te ontginnen. Tevens is de huidige energieproductie gecentraliseerd in steeds maar groter wordende buitenlandse bedrijven waardoor de winst over de grens verdwijnt. Dit alles resulteert in het duurder worden van onze energie.

  • Het klimaat verliest de pedalen:

De technische know-how van de mens is de laatste eeuwen enorm toegenomen. De impact die we hierdoor hebben op onze planeet is ondertussen groot, zowel op het aardoppervlak (inpalmen van natuur en gronden), onder de grond (schaliegas) als in de atmosfeer door uitstoot van broeikasgassen. Het CO2-gehalte in de lucht stijgt drastisch en dat verstoort het klimaat wat op zijn beurt al een impact heeft op ons dagdagelijks leven maar zeker nog meer in andere delen van de wereld.

Een energiecoöperatie kan bijdragen aan het oplossen van beide problemen.

  • ons doel is allerhande besparingen op energieverbruik te stimuleren: isoleren, gebruik van LED-lampen of energiezuinige huishoudtoestellen … wat een positieve impact heeft op onze portemonnee.
  • tevens proberen we zelf zoveel mogelijk energie duurzaam – dwz. zonder uitstoot van CO2 – op te wekken met alle beschikbare technologiën: windturbines, zonnepanelen, biogas-installatie … en vermits we daar zelf in investeren, is de winst ook voor ons.
  • beide maatregelen halen ook onze CO2-uitstoot danig naar beneden.

Zo dromen we van een CO2-neutraal Zandhoven … wat in andere gemeenten in de wereld al een realiteit is! Vb. het dorp Güssing in Oostenrijk.

Heel belangrijk ook is het lokale karakter van zo’n energiecoöperatie: we gaan als burgers zelf het heft in eigen handen moeten nemen. We kunnen niet verwachten dat het beleid – op welk niveau ook, van gemeente tot wereld – dit helemaal zelf kan organiseren. Ze dienen zeker het juiste kader te zetten, maar dan moeten wij als burgers hen ook laten zien dat we er belang aan hechten. Dat doen we door zelf concrete initiatieven te nemen. Iedereen kan in zijn gemeente al veel doen. Positief is dat Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein deze lokale visie onderschrijft, zoals blijkt uit onderstaand radiointerview.

Het Zonnewind team

 het enthousiaste team

het enthousiaste team