Bibliotheek Ranst en de gemeentelijke basisscholen van Broechem en Oelegem

door | jan 22, 2021

In Ranst profiteren de bib en de gemeentelijke basisscholen van Broechem en Oelegem voortaan volop van de zon!

In opdracht van de gemeente Ranst stond Zonnewind in voor de plaatsing van PV-installaties op drie locaties, via het raamcontract voor zonnepanelen met het Vlaams EnergieBedrijf (VEB). Op deze manier konden we zonder al te veel administratieve rompslomp de prefinanciering en de plaatsing van A tot Z voor eigen rekening nemen.

Op de bibliotheek werden 50 zonnepanelen gespreid geïnstalleerd over twee dakdelen. Op de daken van de turnzaal van beide schooltjes prijken telkens 69 panelen.

Het is de wens van de gemeente dat deze projecten coöperatief en democratisch ingevuld worden. Buurtbewoners, personeelsleden, ouders van de school etc. kunnen mee investeren en zo mede-eigenaar worden van de zonnepanelen. Op deze manier worden de projecten helemaal gedragen door de lokale bevolking, die via een dividend kan delen in de winst.

De grootste winst noteren we voor het klimaat: de verwachte jaaropbrengst bedraagt 47.700 kWh en 12,4 ton CO2 -reductie. Een knap rapport om samen mee uit te pakken!