Burgercoöperaties halen raamcontract zonnepanelen Vlaams EnergieBedrijf (VEB) binnen

door | jan 31, 2020

Het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) heeft sinds kort een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. Elke organisatie die de wetgeving overheidsopdrachten moet respecteren, komt in aanmerking.
Op deze manier ontzorgt het VEB de publieke sector naar een duurzamer en efficiënter energiebeheer en ondersteunt in het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

Burgercoöperaties sloegen de handen in elkaar en werkten samen een aanbod uit dat deze openbare aanbesteding van het VEB won. Zonnewind doet mee in de provincie Antwerpen, samen met de REScoops Campina Energie, ZuidtrAnt en Ecopower.

De burgercoöperatie neemt de financiering, de plaatsing en het beheer van de PV installatie voor haar rekening. Gedurende 10, 15 of 20 jaar neemt de eigenaar van het dak de geproduceerde elektriciteit af aan een vastgelegde eenheidsprijs. Na de contractperiode worden de zonnepanelen kosteloos overgedragen aan de klant.

Elk nieuw project wordt coöperatief ingevuld: buurtbewoners, personeelsleden van het lokale bestuur, ouders van de school, leden van de organisatie etc. kunnen mee investeren en zo mede-eigenaar van de installatie worden. Iedere vennoot zal bovendien jaarlijks, bij winst, een dividend uitgekeerd krijgen.

Groot voordeel van het raamcontract is dat de organisatie zelf geen openbare aanbesteding dient te doen maar rechtstreeks van het aanbod gebruik kan maken.
Dit is interessant op administratief, financieel en ecologisch vlak: je beperkt de paperassenwinkel, bespaart op de energiefactuur en versnelt op democratische manier de transitie naar hernieuwbare energie.

Op zoek naar meer info? Surf naar https://www.veb.be/. Een eerste haalbaarheidsstudie is vrijblijvend en gratis.

Heeft u interesse of bent u zelf betrokken bij de werking van dergelijke organisatie? Deel deze info en neem contact op via info@zonnewind.org