Verslag Energiecafé 7 – 12 februari 2020

door | feb 18, 2020

Voor wie aanwezig was op het Energiecafé 7 te Zoersel heeft LED verlichting geen geheimen meer!

Klimaatschepen Marc De Cordt benadrukte tijdens de verwelkoming de noodzaak om samen werk te maken van een menselijke en gezonde gemeente, met inspraak van burgers voor een meer groene leefomgeving.

Om de klimaatdoelstellingen van het burgermeesterconvenant te kunnen halen is een burgercoöperatie de aangewezen partner, want er blijft nog heel wat werk aan de winkel.
De inbreng van burgers stelt Zonnewind in staat om projecten voor energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie op een duurzame en democratische manier te realiseren.

Danny Gladines lichtte de werking van Zonnewind toe en de manier waarop ieder van ons zonder al te veel comfortverlies de eigen CO2-uitstoot kan verminderen. Vervolgens zoomde Kristof Van Hoof concreet in op de subsidie ‘Overal Stroomversnellers’ van het Vlaams Energie Agentschap en het verleddingsproject van de gemeentelijke basisschool Beuk & Noot. Een uitgekiende LED constructie in de sporthal en randlokalen zal er niet alleen zorgen voor een optimale verlichting volgens de meest recente technologieën, maar bovendien een jaarlijkse energiebesparing opleveren van maar liefst 16.000 KWh. Met deze flinke duit in het zakje kan de investering dan weer jaarlijks aan Zonnewind afbetaald worden.

Er was heel wat interesse voor het reilen en zeilen van een burgercoöperatie en de manier waarop men als vennoot effectief kan participeren en delen in de winst. Zie ook https://zonnewind.org/vennoot-worden/
Dat er ook heel wat know how aanwezig was bewezen de vele vragen over de technische realisatie van het verleddingsproject.

Wie niet aanwezig was of de presentatie nog een keer wil bekijken vindt deze hier: 2020 02 12 Energiecafé

De bestelling van het materiaal is geplaatst, de werken gaan van start tijdens de krokusvakantie, zoniet het paasverlof.
We duimen voor een succesvol verloop!