Derde Algemene Vergadering – Inzet en vertrouwen wordt beloond!

door | mrt 25, 2021

Graag hadden we onze vennoten in levenden lijve ontmoet tijdens de derde Algemene Vergadering van Zonnewind, maar Corona besliste er opnieuw anders over. We hanteerden dus noodgedwongen dezelfde werkwijze als vorig jaar.

Zo werd op donderdag 4 maart 2021 AV3 in beperkte kring georganiseerd voor de leden van de Raad van Bestuur. Elke coöperant kreeg op voorhand het jaarverslag en de jaarrekening toegestuurd, evenals de presentaties toegelicht in een filmpje: verslag Raad van Bestuur en jaarrekening. Vragen konden worden ingediend en beantwoord.

Er was heel wat interesse en we konden tevreden vaststellen dat alle punten met overgrote meerderheid werden goedgekeurd:

  1. het verslag van de Raad van Bestuur
  2. de jaarrekening per 30/09/2020
  3. de bestemming van het resultaat
  4. de kwijting van de huidige Raad van Bestuur voor het afgesloten boekjaar
  5. de goedkeuring van de nieuwe Raad van Bestuur

Ook voor de Bijzondere Algemene Vergadering die op 16 maart 2021 werd gehouden voor de aanpassing van onze statuten leverden de uitgebrachte stemmen ruimschoots het voorziene wettelijke quorum.

Zowel de realisaties van het afgelopen boekjaar als de vooruitzichten van Zonnewind laten toe een dividend van 3 % uit te keren, nieuws dat met veel enthousiasme werd onthaald.

Na een periode van ontwikkeling en gestage groei zitten we momenteel immers volop in een fase van professionalisering en verbreding:

  • Het overleg met de naburige gemeenten wordt geïntensifieerd ter ondersteuning van hun klimaatactieplannen.
  • Naast het inzetten op zonnepanelen en LED voor lokale overheden, zorginstellingen, verenigingen en bedrijven verdiepen we ons eveneens in het segment heating en de opslagmogelijkheden van batterijen.
  • We onderzoeken de aanpak van BENOVatieprojecten van gebouwen en wijken.
  • Samen met andere coöperaties bekijken we hoe we ook particulieren advies kunnen verlenen in het verduurzamen van hun energieverbruik.

Een oprechte en hartelijke dank aan al onze coöperanten. Elk aandeel telt!
Al is er nog een lange weg af te leggen in de energietransitie, dankzij het gestelde vertrouwen kunnen we onze impact in CO2-reductie verder opdrijven en zo samen zorgen voor een groene, gezonde leefomgeving waar we allemaal beter van worden.