Word mede-eigenaar van de zonnepanelen op het dak van jouw school!

door | apr 21, 2021

De leerlingen van de gemeentelijke basisscholen De Driehoek in Oelegem en De Sleutel in Broechem kregen deze week een prachtige flyer mee!

Ouders, grootouders, personeelsleden, buurtbewoners, kortom iedereen, krijgt de kans om mee te investeren in de zonnepanelen van de schooltjes. Zo kunnen we echt volop van de zon genieten en helpen we samen, klein en groot, de klimaatdoelstellingen van Ranst te realiseren. Bij winst wordt er bovendien een dividend uitgekeerd, zodat ook onze spaarvarkentjes er wel bij varen!

Meer info?

Ga naar https://www.ranst.be/zonnepanelen-van-ons-allemaal

Hoe?

Iedereen kan meedoen door coöperant te worden van Zonnewind. Schrijf nu in met de code RANSTZON via https://zonnewind.org/vennoot-worden/