PV-installatie op bib Ranst en de gemeentelijke basisscholen Broechem en Oelegem

Via het raamcontract voor zonnepanelen met het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) kan Zonnewind nu ook PV-projecten op publieke gebouwen in de buurgemeente Ranst voor haar rekening nemen.

In december 2020 werden op de bibliotheek in Ranst 50 zonnepanelen geïnstalleerd gespreid over de twee dakdelen. Op de daken van de turnzaal van de gemeentelijke basisscholen in Broechem en Oelegem prijken telkens 69 panelen.

Door in zee te gaan met Zonnewind kiest Ranst voor een rechtstreekse participatie van de eigen burgers. De gemeente hoeft de investering in hernieuwbare energie niet zelf te bekostigen en profiteert van de daling van de elektriciteitsfactuur. Door vennoot te worden van Zonnewind kunnen ouders van de school, personeelsleden, buurtbewoners etc mede-eigenaar worden van de zonnepanelen. Op deze manier worden de projecten coöperatief en democratisch ingevuld door de lokale bevolking, die via een dividend kan delen in de winst.

Zo zorgt Zonnewind samen met Ranst en de burgers voor een aanzienlijke bijdrage aan het klimaat: de verwachte jaaropbrengst van de installaties bedragen 47.700 kWh en 12,4 ton CO2 –reductie.