PV-installatie De Loteling Zoersel

Op het dak van de serviceflats De Loteling in Zoersel zorgen 40 zonnepanelen voor een groene stroomproductie van ca 10.000 kWh per jaar. Met een equivalent van 2,6 ton CO2-reductie zetten we samen met de gemeente Zoersel een mooie stap in de energietransitie.

Zelf een steentje bijdragen aan een klimaatvriendelijke leefomgeving kan door vennoot te worden van Zonnewind. Op deze manier krijgt elke burger de kans om mede-eigenaar te worden en bij winst meteen ook een dividend te ontvangen.

Dank zij het raamcontract met het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) kon het realisatietraject vlot en zorgenvrij verlopen met een minimum aan administratieve rompslomp, zodat we alweer klaar zijn voor een volgend project!