Aanvraag windturbines naast Albertkanaal door de firma W-kracht

door | jun 11, 2017

De firma W-Kracht, een professionele ontwikkelaar van windturbines, heeft in maart een vergunningsaanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid voor het plaatsen van 2 windmolens naast het Albertkanaal (Noordzijde) tussen Massenhoven en Viersel. We zijn daarvan op de hoogte gebracht door de burgemeester, die aan W-Kracht had te kennen gegeven dat hij voorstander was van burgerparticipatie. We zijn nu met die mensen in onderhandeling om te kijken of we tot een overeenkomst kunnen komen waarbij de burgers aandelen kunnen kopen in het project en een deel van de winst via dividend terugvloeit naar hen. Zodat de mensen die de “lasten” van het project ondervinden, ook kunnen delen in de “lusten”.

W-Kracht staat open voor burgerparticipatie, maar we hebben nog geen concrete financiële afspraken. Dat kan nog wel even duren. Het rendement moet voldoende groot zijn.

Bij deze vergunningsaanvraag hoort ook een openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek loopt van 2 juni tot 3 juli 2017 tot 12.00u. Tijdens het openbaar onderzoek is het dossier digitaal in te kijken op de milieudienst/dienst ruimtelijke ordening van het gemeentehuis.

Tevens wordt er een infovergadering gepland. Deze gaat door dinsdag 13 juni 2017 om 19.00u in de Raadzaal van het gemeentehuis (Liersebaan 12). Op deze vergadering zullen door W-Kracht alle aspecten van het project toegelicht worden. Inschrijven is verplicht via milieu@zandhoven.be of 03/410.16.39.

Wij zullen die avond ook aanwezig zijn. Samen met de gemeente Zandhoven streven we naar een CO2 neutrale gemeente. Zonnewind is principieel voorstander van de bouw van windmolens. We staan voor CO2 arme energieproductie die betaalbaar is voor de burgers. Maar ook productie die mede in handen is van de burgers.

Dit project staat los van het windproject in Nederviersel, waar we samen met Ecopower aan werken.