Windturbines in Zandhoven: kan dat eigenlijk wel?

door | jul 16, 2017

Ook in Zandhoven wordt er aan windenergie gedacht. Buiten het project dat we samen met Ecopower aan het onderzoeken zijn voor 3 molens in Nederviersel, is er recentelijk nog een ander projectvoorstel ingediend door de firma W-Kracht voor 2 windturbines tussen Massenhoven en Viersel.

Rond dit laatste is heel wat commotie ontstaan wat oa. resulteerde in de oprichting van een actiecomité tegen het project. Logisch, want een windturbine heeft een hele impact op onze leefomgeving, zeker in een dichtbevolkte streek die Vlaanderen is. En we voelen ons allen ook op snelheid gepakt door de timing rond het hele gebeuren.

Maar wij zijn ervan overtuigd dat we iets moeten doen tegen de klimaatverandering, want dat gaat ons als mensheid anders heel veel geld en miserie kosten. Dat heeft een drastische impact op ons allemaal, wereldwijd, we gaan er in West-Vlaanderen en ook niet in Zandhoven van gespaard blijven. En we gaan dat ook lokaal moeten doen, de inspanningen die we gaan moeten leveren zijn groot en we gaan die moeten verdelen over alle gemeenschappen. We mogen niet verwachten dat de anderen dit voor ons gaan oplossen.

Windenergie is momenteel één van de weinige geschikte alternatieven die we kunnen inzetten voor energieopwekking, we gaan daar zoveel mogelijk gebruik van moeten maken. Dus ieder project dat voldoet aan de wettelijke normen verdient ons aller steun.

Maar dat gaat een impact hebben op de mensen die het dichtst in de buurt wonen. Wij volgen hierin de solidariteitsgedachte: we beschikken allemaal graag over onbeperkte energie, we rijden allemaal graag in alle vrijheid met onze auto. Velen onder ons wonen dan ook naast drukke wegen met veel lawaai, die last is onvermijdelijk. We moeten de lasten verdelen ten bate van de lusten waar we met z’n allen van willen genieten. Individuele verdraagzaamheid hierin komt onze globale samenleving ten goede. De lasten van een ongeluk met vb. de kerncentrale van Doel zijn oneindig veel groter … voor de ganse gemeenschap.

Uiteraard moet die lokale hinder wel draaglijk zijn. De slagschaduw lijkt ons de belangrijkste kandidaat om voor mogelijke overlast te zorgen. De uitbater dient zich aan de wettelijke normen te houden. Een burgercoöperatie als Zonnewind kan hier een cruciale rol in spelen. Als groep heb je altijd meer slagkracht dan als individu.

Belangrijk in het verhaal van lasten en lusten lijkt ons ook dat we kunnen meeparticiperen in het project. Dat die molens voor een stuk van ons worden en een deel van het financieel rendement bij ons blijft in de gemeenschap. Daar willen wij met Zonnewind voor ijveren.

We moeten ook continu op zoek naar betere technologieën of betere locaties voor windmolens. Dat laatste kunnen wij als lokale gemeenschap zeker doen, samen met de gemeente en alle betrokken partijen: de rollen omdraaien, zelf een locatie voorstellen aan de projectontwikkelaars waar we als gemeenschap kunnen achterstaan. Maar dat kost tijd, en we mogen niet langer uitstellen …