Biogas installatie
Project

Biogas installatie

We onderzoeken of het mogelijk is om met de diverse biomassa resten die in de gemeente voorhanden zijn nog iets zinvols te doen ipv. gewoon te storten. Bijvoorbeeld duurzame energie uit halen. De meeste van die reststromen kosten momenteel aan de gemeente of de bevolking ook geld om te laten verwerken. We hebben eerst een rudimentaire...

Zon
Werkgroep

Zon

Zon is de motor van onze aarde, van het heelal. In de natuur zijn er heel wat biologische processen die de geleverde energie omzetten tot groei. Met de moderne technologie kan deze energie ook benut worden door de mens. Dit potentieel optimaal aanwenden is onze missie. We onderzoeken de mogelijkheden om gezamenlijke zonne-installaties te bouwen,...

Algemeen
Werkgroep

Algemeen

Het organiseren van de CVBA Zonnewind is onze opdracht. De statuten opstellen, een bedrijfsplan schrijven, de boekhouding voeren, etc... Subsidiedossiers opstellen. Publiciteit maken, contacten leggen en onderhouden. Vergaderingen plannen … Een waaier van activiteiten om de corebusiness van onze coöperatieve, initiatieven opzetten om CO2 te reduceren, mogelijk te maken.

Mobiliteit
Werkgroep

Mobiliteit

Mobiliteit vormt in Zandhoven 39% van de CO2-uitstoot. We onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om dit te verminderen.  We bestuderen de mogelijkheden van meer fietsgebruik voor korte ritten, maar ook voor woon-werk-verkeer. Dit kan door fietsleasing. We geven suggesties voor aanpassing van infrastructuur, … Ook alternatieve vervoersmiddelen  worden onderzocht:  autodelen, CNG-voertuigen, … Momenteel staat deze...

Huishoudens
Werkgroep

Huishoudens

De huishoudens vormen in Zandhoven 36% van de CO2-uitstoot. We werken aan projecten om dit te verlagen. De mogelijkheden om uw lampen te vervangen door LED-lampen worden  bekeken. Energie besparen door te isoleren en energiezuinige toestellen te kopen, levert meteen CO2-reductie op. Momenteel staat deze werkgroep “on hold”, omdat we ons – met de beperkte...

Biomassa
Werkgroep

Biomassa

In een gemeente worden heel wat biomassa resten gegenereerd: bermmaaisel, hakselhout, GFT, mest … De werkgroep Biomassa stelt zich als doel om met deze resten nog iets nuttigs te doen. De leden van de werkgroep zijn: Danny Gladines Kristof Van Hoof  

Wind
Werkgroep

Wind

Wind waait overal en voor iedereen. Reeds eeuwen is wind een natuurlijke en zuivere bron van energie. Dankzij de moderne technologie is het mogelijk dit potentieel economisch aan te wenden. Windturbines leveren de meest CO2 neutrale stroom. Ook in Zandhoven is het benutten van deze opportuniteit wenselijk. We onderzoeken de mogelijkheden. De leden van deze...