Duurzame energie: wanneer maak ik de sprong?

door | nov 30, 2016

img_7764-mediumEnergie is een zaak van iedereen. Duurzame energietechnologie (zonnepanelen, windturbines, …) is op een punt gekomen dat het voor velen mogelijk is er in te investeren.
Welk argument is voor u belangrijk genoeg om hier aan deel te nemen?

1. Vrede: olie, kolen of uranium komen vaak uit regio’s waar gewapende conflicten zijn. Door duurzame bronnen van energie te gebruiken draag ik bij tot een duurzame vrede.
2. 21ste eeuw-veerkracht: natuurlijke bronnen geraken uitgeput. Moderne, efficiënte en slimme technologie komen daar aan tegemoet.
3. Onafhankelijkheid:  het maakt mij en mijn gemeenschap vrij van energiebedrijven
4 Democratie: energieproductie en energiebezit zijn niet een privilege van enkele grote energieleveranciers. Het is een zaak van iedereen.
5 Gezondheid: Het vermindert de gezondheidsrisico’s die veroorzaakt worden door lucht-, water- en nucleaire verontreiniging.
6 Samenleving: de samenleving kan de eigen energieproductie controleren, de winsten en werkgelegenheid worden lokaal ontwikkeld.