Persbericht: Samenwerking Zonnewind & GZA Zorg en Wonen

door | aug 18, 2020

De beste zorg voor mens en klimaat, dit credo bracht GZA Zorg en Wonen en energiecoöperatie Zonnewind samen.

Naast de dagelijkse kwaliteitszorg voor kwetsbare (oudere) personen, blijft GZA Zorg en Wonen naar de toekomst kijken en investeren in duurzaamheid. Voor de installatie van zonnepanelen op het woonzorgcentrum Hollebeek gaan ze daarom in zee met Zonnewind, een energiecoöperatie uit Zandhoven.

Met burgers als aandeelhouder streeft Zonnewind naar maximale energiebesparing en opwekking van hernieuwbare stroom.
Dank zij hun expertise en maatwerk realiseerde het Zonnewind-team in regio Antwerpen reeds verschillende LED- en PV-projecten in patrimonium gebouwen, sportcomplexen en bedrijven.
De klant hoeft niet te investeren en Zonnewind zorgt voor de installatie. Van de winst wordt aan de vennoten een dividend uitgekeerd. En last but not least, de CO2-uitstoot gaat naar beneden. Een triple win dus!

Op het dak van het prachtige gebouw van woonzorgcentrum Hollebeek zullen 312 zonnepanelen instaan voor een groene stroomproductie van 119.550 kWh per jaar, wat overeenkomt met een jaarlijkse CO2 reductie van maar liefst 40 ton.
Deze investering in hernieuwbare energie levert meteen ook een flinke duit in het zakje op, waardoor het project reeds na 10 jaar kan afbetaald worden en GZA Zorg en Wonen eigenaar wordt van de zonnepanelen.

Zonnewind mikt op een indienstname van de installatie nog voor het jaareinde.

Over GZA Zorg en Wonen

 GZA Zorg en Wonen telt tien woonzorgcampussen in de brede Antwerpse regio en biedt zorg en een thuis aan een duizendtal ouderen. Voor een gepersonaliseerde zorg op maat kunnen ouderen in Antwerpen terecht in Cadiz, De Zavel, Hollebeek, Sint-Camillus en Sint-Gabriël. Daarnaast kunnen zij ook terecht in Sint-Bavo in Wilrijk, De Hazelaar in Kontich, Heide Velden in Schelle, Sint-Vincentius in Kalmthout en De Bijster in Essen.
Om aan de verschillende zorgbehoeften te kunnen voldoen, biedt GZA Zorg en Wonen ook andere zorgvormen aan zoals kortverblijf, dagverzorging en assistentiewoningen.
VZW GZA Zorg en Wonen behoort tot de groep GasthuisZusters Antwerpen waar ook GZA Ziekenhuizen deel van uitmaakt met de campussen Sint-Augustinus in Wilrijk, Sint-Vincentius in Antwerpen en Sint-Jozef in Mortsel.
Bij GZA Zorg en Wonen werken meer dan 1 000 medewerkers.

Woonzorgcentrum Sint-Mathildis te Boechout sluit zich vanaf 2021 aan bij GZA Zorg en Wonen.

Over Zonnewind 

Zonnewind is een Zandhovense energiecoöperatie waarin burgers samenkomen om te investeren in energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie. Ze doen dit om onze CO2-uitstoot drastisch te verminderen en de energieproductie voor een stuk in eigen handen te nemen.
Een energiecoöperatie kan een belangrijke bijdrage tot de oplossing van de klimaatproblematiek leveren: investeren in projecten voor besparing op energieverbruik (gebruik van LED-lampen, isoleren …) of opwekking van duurzame energie (d.w.z. zonder uitstoot van CO2) met alle beschikbare technologieën: windturbines, zonnepanelen, biogas-installatie…
Die investeringen gebeurt met geld van de burger: er staat anno 2019 270 miljard € op Belgische spaarboekjes. Dit geld kan ingezet worden voor deze projecten. De burger krijgt een deel van de winst op de projecten uitbetaald als dividend op z’n gekochte aandelen, i.p.v. dat de winst verdwijnt via de grote energiebedrijven naar het buitenland.

www.gzazorgenwonen.be
www.zonnewind.org