Tweede Algemene Vergadering

door | jul 21, 2020

Jammer genoeg lieten de Corona maatregelen niet toe dat we onze tweede Algemene Vergadering fysiek organiseerden. Daarom hield de Raad van Bestuur van Zonnewind donderdag 25 juni 2020 een AV in beperkte kring.
Alvorens een stem te kunnen uitbrengen kreeg iedereen die op 30 september 2019 aandeelhouder was inzage in het jaarverslag JAARVERSLAG ZW 2019 en de jaarrekening JAARREKENING ZW 2019. Om het zo aanschouwelijk mogelijk te maken werden beide presentaties toegelicht aan de hand van filmpje 1 en filmpje 2 en was er ook de mogelijkheid om op voorhand vragen te stellen.

We danken van harte alle vennoten voor de moeite om alles op deze manier door te nemen en vooral voor de steun en het vertrouwen in Zonnewind. Want enkel door en voor burgers kunnen we projecten voor hernieuwbare energie blijven realiseren. We zijn op de goede weg, maar er is nog heel veel werk aan de winkel.

We hopen elkaar een volgende keer opnieuw in levende lijve te mogen ontmoeten!