Zonnewind op koers voor dividend!

door | nov 5, 2020

In maart 2017 zag energiecoöperatie Zonnewind officieel het levenslicht en gingen we met een team vrijwilligers aan de slag om de CO2-uitstoot in Zandhoven en omgeving drastisch te verminderen en de energieproductie voor een stuk in eigen handen te nemen.

Ondertussen zijn we ruim 3 jaar verder en sloot Zonnewind op 30 september 2020 het boekjaar af met een knap resultaat, een goed gevuld orderboekje en tal van projecten in de pipeline.

Ondertussen ging niet alleen Zandhoven maar ook omringende gemeenten zoals Zoersel en Ranst contracten aan met Zonnewind om hun patrimonium te screenen op energiebesparende maatregelen en opwekking van hernieuwbare stroom. Het werken via burgerparticipatie betekent ook voor hen een enorme troef.

Eveneens heel wat bedrijven kozen voor duurzaam ondernemen en een investeringsproject op maat samen met Zonnewind. We gingen rond de tafel zitten met mensen uit de meest diverse sectoren: een landbouwbedrijf in Viersel, Pulderbos en Zoersel, een ruiterhal in Pulderbos, keukens in Zandhoven, tegels in Massenhoven, een interieurwinkel in Lier, een woonzorgcentrum in Antwerpen, enz.

Onze zorgvuldige aanpak en de mogelijkheid tot prefinanciering volgens het ESCO-model gaven ook een aantal sportclubs een duwtje in de rug: na de PV en LED installaties in het sportcomplex Het Veld Zandhoven en KFC Pulle gaat Zonnewind dit jaar nog aan de slag bij ondermeer de voetbal van KFC Broechem, K Zandhoven SK en de Hockey Club Blackbirds in Massenhoven.

Om onze ambities te blijven waarmaken en verder te kunnen professionaliseren werd intussen ook een betaalde werknemer aangetrokken voor het opvolgen van de projecten.

Een burgercoöperatie staat of valt natuurlijk met de bijdragen van de vennoten: de burgers die geloofden in het opzet en doelstellingen van de pioniers van Zonnewind en een deel van hun spaarcenten investeerden. Op deze manier brachten we al 470.000 € kapitaal bij mekaar. We zijn niet alleen ongelooflijk dankbaar, maar tevens bijzonder fier dat we dit vertrouwen kunnen bestendigen. Zonnewind zal de volgende Algemene Vergadering dan ook voorstellen om een dividend van 3 % uit te keren over afgelopen boekjaar 2019/2020 dat op 30 september is afgesloten, aan hen die op dat moment aandeelhouder waren.

We hopen dat hun voorbeeld inspirerend mag werken voor vele anderen om eveneens vennoot te worden van Zonnewind. Want de vele nieuwe projecten vergen ook verse middelen. Het blijft immers meer dan ooit nodig samen te werken aan een groenere wereld voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen.