LED project bij landbouwbedrijf Van den Brande Pulderbos

Na een geslaagd project met melkveebedrijf Kenis-Peers te Viersel ging Zonnewind ook rond de tafel zitten met het landbouwbedrijf van de familie Van den Brande uit Pulderbos. Verschillende mogelijkheden werden onderzocht, maar het was al snel duidelijk dat er met verledding meteen een mooie energiebesparing kon worden gerealiseerd.

De plannen voor een nieuwe stal waren klaar, het uitgelezen moment dus om ook voor de bestaande stallen te investeren in duurzame LED verlichting.

In de melkstal werden de 18 oude natrium lampen vervangen door ledstralers die minder dan de helft verbruiken. In de overige stallen werden alle TL buislampen vervangen door LED armaturen.
Door de vele branduren mikken we met deze verledding op een jaarlijkse energiebesparing van ongeveer 7.000 kWh/jaar wat overeenkomt met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 2 gezinnen of een CO2eq. reductie van 2.5 ton/jaar.

Dit mooie verhaal wordt later vervolgd, want voor de opwekking van groene energie via zonnepanelen liggen de plannen eveneens op tafel!