Zonnepanelen op dak van administratief centrum Zoersel

Het administratief centrum aan de Handelslei in Zoersel is een architecturale parel van formaat. De plaatsing deze zomer van de 194 zonnepanelen betekende de duurzame kers op de taart.

Het vergde heel wat onderzoek en overleg met de beheerder van het gebouw en het gemeentebestuur om tot de meest geschikte oplossing te komen, rekening houdend met de dak stabiliteit en het esthetisch geheel. Staat u vooraan het gebouw, dan zal de installatie nauwelijks zichtbaar zijn. Op die manier blijft het dorpszicht onaangetast. Wanneer u in de centrale patio komt, ziet u alle panelen op de drie daken mooi liggen.

Opbrengst

In totaal verwachten we een jaarlijkse opbrengst van zo’n 62.500 kWh. Ruim 90% van de zonnestroom zal rechtstreeks in het gebouw worden gebruikt. Maar de grootste winst is er voor het klimaat: de verwachte jaaropbrengst zal leiden tot ca. 13 ton CO2-reductie.

Doet u ook mee?

Het plaatsen van de zonnepanelen is een win-win: wij wekken groene energie op en gebruiken die lokaal, u hebt als burger de kans om mee te investeren door coöperant te worden van Zonnewind. Zo kunt u zelf bijdragen aan een groter aandeel duurzame energie in de eigen omgeving. De opbrengsten van de projecten gaan naar de burgercoöperatie en komen zo terug bij de lokale gemeenschap.