Tijd voor een terug- en vooruitblik …

door | dec 26, 2017

2017 was een druk jaar voor Zonnewind, de officiële oprichting van de CVBA, de eerste projecten gerealiseerd, de eerste vennoten schreven zich in … We kijken met enige trots terug op wat we al bereikt hebben. Want het blijft toch een beetje pionieren en niet evident … Een CVBA oprichten is al niet zo alledaags, en dat dan nog rond een moeilijk onderwerp als duurzame energie.

Maar het geeft moed om te zien dat er zoveel draagvlak aanwezig is bij de burgers. Dat geeft hoop dat een grootschalige bewustwording en verandering aan de gang is. Ondanks het feit dat de gevolgen van de klimaatverandering meer en meer te zien zijn, is het nooit te laat om te beginnen met er iets aan te doen.

De lokale besturen zijn al langer mee, getuige hun massale steun voor het Burgemeestersconvenant. De samenwerking met de gemeente Zandhoven loopt zeer goed. Mooi om zien dat we een gemeenschappelijk doel nastreven.

Maar gelukkig staat het onderwerp ook bij de regionale en nationale politiek alsmaar hoger op de agenda. Er gaat geen dag meer voorbij of het komt in de media.

Een warme dank aan onze werkgroepleden die al veel van hun kostbare vrije tijd in dit project hebben gestoken. En aan de 132 mensen die recentelijk vennoot zijn geworden. Het deed goed om te zien hoe snel dat ging …

We zijn nu goed vertrokken voor 2018. Er zijn al heel wat mogelijke projecten gespot … en misschien kunnen we onze grenzen ook verleggen buiten de gemeente …

En we willen jullie alvast ook al welkom heten op ons volgende Energiecafé op 1 februari.

Dan rest ons niets meer dan iedereen deugddoende feesten te wensen. En laat ons het glas heffen op een duurzaam 2018 in Zandhoven!