Vakantie… aan de slag?!

door | jul 22, 2018

Voor het mooie weertje moeten we deze dagen al niet ver meer trekken. We kunnen volop genieten van een dichtbij vakantie of het eigen terras. Al wordt het stilaan puffen bij deze hittegolf en snakt onze dorre grasmat en de natuur naar kostbare regen.
Los van wetenschappelijke bevindingen voelen we allemaal aan dat het klimaat wereldwijd absoluut niet de goede richting uitgaat en dat uitstel van verandering en maatregelen ons van kwaad naar erger brengt.

Alle beetjes helpen. Van die ene uitgespaarde rit tot een mega windmolenpark op zee.
Ook dicht in de buurt via Zonnewind kan je helpen het tij te keren. Want al hebben onze vrijwilligers tijdens de vakantie wel wat meer vrije tijd, toch zouden we met meer helpende handen sneller en meer kunnen realiseren om energie te besparen en de ons parten spelende CO2-uitstoot naar beneden te halen.
Meer dan welkom dus voor een kennismaking in een van onze werkgroepen!

Via https://zonnewind.org/projecten/ kan je onze werkzaamheden volgen. Zo hopen we de PV-installatie op sportcomplex Het Veld voor de start van het schooljaar te kunnen finaliseren en installeren we in augustus ook de middenspanningscabine bij het melkveebedrijf Kenis-Peers in Viersel.
Binnenkort kunnen we een paar nieuwe projecten aankondigen waarvan de voorbereiding zo goed als op punt staat. En er liggen nog meer plannen klaar… wordt vervolgd dus.

Zonnewind mobiliseerde ook de gemeentes Zandhoven en Zoersel om – elk afzonderlijk – een dossier in te dienen voor de projectoproep van het Vlaams Energieagentschap “Overal Stroomversnellers”.
Meer info: www.stroomversneller.be (vanaf augustus).
Zoersel diende 2 projecten in rond ver-LED-ding van sportinfrastructuur en samen met Zandhoven stelden we een dossier samen met maar liefst meer dan 5 concrete investeringsprojecten, vooral rond relighting en stookplaatsrenovatie. Bijzonder leuk is dat, na de verificatie van de projectvoorstellen, via een publiekscampagne in het najaar alle burgers hun stem zullen kunnen uitbrengen voor een van de projecten die door de gemeente werden genomineerd. Zodra 1% van de volwassenen van de gemeente heeft gestemd, subsidieert de Vlaamse Overheid mee. Via burgerparticipatie wordt de subsidie bovendien opgetrokken tot 1 euro per inwoner! Zonnewind zorgt dus graag voor de nodige technische en administratieve omkadering en opvolging.
Daar gaan en staan we voor. Redenen genoeg dus om een extra hand en tand bij te steken zodat de dossiers tegen 15 juli konden ingediend worden.
Eind augustus weten we meer, duimen maar!