Welke rechten en plichten heeft een vennoot?

door | nov 6, 2023

Een cooperatieve vennootschap bestaat maar dankzij jou, onze vennoot (ook wel coöperant of aandeelhouder genoemd). Jij zorgt namelijk voor het kapitaal waarmee we projecten rond hernieuwbare energie opzetten. En met jouw stem geef je op onze Algemene Vergadering richting aan Zonnewind. In ruil voor je investering krijg je een meer duurzame toekomst en een deel van onze winst.

Wie kan vennoot worden van Zonnewind?

Volgens onze statuten zijn onze vennoten “natuurlijke personen en rechtspersonen die door de Raad van Bestuur zijn aanvaard en die de door deze Raad vastgestelde voorwaarden onderschrijven”. Zoals beschreven in de cooperatieve principes is dus iedereen welkom, ongeacht zijn, haar of hun geslacht, ras, sociale, politieke of religieuze achtergrond.

Interessant om te weten:

  • Ook verenigingen en bedrijven kunnen aandelen kopen.
  • Aandelen kopen voor je kinderen is mogelijk.
  • Aandelen van Zonnewind zijn een origineel cadeau, dat opbrengt voor het klimaat én de portefeuille van de gelukkige.

Hoe word ik vennoot?

Je wordt vennoot door één of meerdere aandelen te kopen. Zonnewind is erkend door de Nationale Raad van de Coöperatie (NRC) en dus juridisch en administratief bevoegd om aandelen te verkopen. Het NRC ziet erop toe dat we de algemene principes van coöperatief ondernemen naleven.

Een aandeel kost 100 euro. Elke vennoot mag maximum 200 aandelen bezitten. Je investeert dus maximum 20.000 euro in onze cooperatieve vennootschap (wie dat doet, krijgt het gouden kader rond zijn aandelen er gratis bij!). Vennoot worden is erg eenvoudig.

Waarom zou ik coöperant worden van Zonnewind?

Omdat je zo investeert in lokale initiatieven rond hernieuwbare energie en energiebesparing. En omdat je zo helpt de CO2-uitstoot reduceren en van onze aarde een gezonder thuis te maken. Alleen samen remmen we de klimaatverandering af.

Natuurlijk ook omdat je graag deelt in onze winst. Als die er is, ontvang je een dividend op het aantal aandelen dat je bezit. Het wettelijke maximum is 6%, wij streven naar jaarlijks 3%. Jawel, dat is meer dan de beruchte staatsbon waarmee de overheid bijna 22 miljard euro ophaalde.

Welke inspraak heb ik als vennoot van Zonnewind?

Elk jaar, op de 2de donderdag van februari, is er een Algemene Vergadering met alle aandeelhouders. Dan stem jij mee om te beslissen of er een dividend wordt uitgekeerd en welke richting onze [cooperatieve vennootschap] uitgaat.

Zoals uitgelegd in artikel 26 van onze statuten: “Iedere vennoot heeft één stem ongeacht zijn aantal aandeelbewijzen”. Dat is immers de meest democratische manier. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Welk risico loop ik als aandeelhouder?

Investeren in aandelen houdt altijd risico’s in. Er is geen kapitaalsgarantie. Als het schip strandt (waar we uiteraard niet vanuit gaan), ben je je inbreng gedeeltelijk of geheel kwijt.

Dat is wel alles. Artikel 8 van onze statuten zegt namelijk: “De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng. Zij zijn hoofdelijk, noch ondeelbaar aansprakelijk.” Vroeger waren we een cvba, een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Die ba zit nu automatisch in een cv. Er komen dus geen deurwaarders bij je aankloppen wanneer Zonnewind op de fles zou gaan (wat we natuurlijk te allen koste vermijden).

Om voldoende financiële stabiliteit te behouden, vragen we je om minstens vijf jaar vennoot te blijven. Nadien heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven. De aandelen behouden hun nominale waarde. Je krijgt met andere woorden bij uitschrijving de initiële waarde van 100 euro per aandeel terug.

Word jij onze volgende vennoot?

Of doe je aandelen van Zonnewind cadeau? Vul dan het formulier voor vennoot worden in.