Een cooperatieve vennootschap, wat houdt dat in?

door | okt 3, 2023

Zonnewind is een cooperatieve vennootschap. Wat houdt dat in? Waarom is een cv voor ons een betere rechtsvorm dan bijvoorbeeld een bvba? En welke rol speel jij daarin als vennoot? Je leert het allemaal in dit artikel.

Wat is een cooperatieve vennootschap?

Een cooperatieve vennootschap is een onderneming waarin de samenwerking tussen de vennoten centraal staat. Waar andere vennootschappen hun aandeelhouders willen verrijken, proberen coöperaties een meerwaarde te creëren, voor zichzelf en de maatschappij. Aan de hand van de cooperatieve principes bieden ze een oplossing voor een gemeenschappelijke nood of een maatschappelijk probleem.

Wat zijn de cooperatieve principes?

Die zijn vastgelegd door de International Cooperative Alliance (ICA). Ze dienen als instrument om de coöperatieve waarden in de praktijk om te zetten. Cooperatieve vennootschappen zoals Zonnewind…

 • hebben vrijwillig en open lidmaatschap, zonder enige vorm van discriminatie.
 • worden democratisch gecontroleerd door de leden, die actief beslissingen nemen.
 • steunen op economische participatie van de leden, die de controle over dit kapitaal behouden.
 • werken autonoom en onafhankelijk.
 • verschaffen onderwijs, opleiding en informatie aan zowel leden als het grote publiek.
 • werken samen met andere cooperaties.
 • zetten zich in voor de duurzame ontwikkeling van hun lokale gemeenschap.

Als Vlaamse coöperatieve voor hernieuwbare energie die de ICA-principes respecteert, maken we deel uit van REScoop Vlaanderen.

  De geschiedenis van cooperatieve vennootschappen

  Coöperaties ontstonden doordat in bepaalde sectoren de krachten gebundeld werden. Landbouwers verenigden zich bijvoorbeeld om hun grondstoffen samen te vermarkten.

  De Belgische cooperatieve vennootschappen van melkveehouders Belgomilk en Milcobel bestaan nog steeds. Andere bekende voorbeelden zijn de farmaceutische groothandel Febelco, waarvan de leden hun klanten zijn, de zelfstandige apothekers, en BelOrta, de Belgische telers van groenten en fruit.

  Enkele opvallende cijfers over coöperaties:

  • 12% van de wereldbevolking is lid van een cooperatieve vennootschap
  • Wereldwijd zijn er meer dan 3.000.000 cooperatieve vennootschappen.
  • De vijf grootste erkende coöperaties in België hadden in 2021 samen een omzet van meer dan 3,7 miljard euro.

  Word vennoot van onze burgercoöperatie.

  Waarom is Zonnewind een cooperatieve vennootschap?

  Omdat we geloven dat dat de beste manier is om ons doel te bereiken. We willen activiteiten organiseren die bijdragen tot de vermindering van de CO2-uitstoot, het rationeel energieverbruik bevorderen en in de gemeente Zandhoven en omstreken energie op basis van hernieuwbare energiebronnen opwekken. Daarvoor werd een vast opstartkapitaal ingebracht door de 19 oprichtende vennoten. Voor het variabel kapitaal zijn we afhankelijk van jou en alle andere toetredende burgers.

  In andere venootschappen zoals een nv of bv komt het kapitaal meestal van een zeer beperkt aantal mensen. Die strijken ook de winsten uit het bedrijf op. In een burgercoöperatie zoals Zonnewind wordt het kapitaal – en de bijhorende winst – verdeeld over een grote groep burgers. Die komen zo op een positieve manier in aanraking met het complexe gegeven van de klimaatverandering en leren dat ze er ook een cent aan kunnen verdienen. We hopen op deze manier meer draagvlak en een hogere actiebereidheid voor de klimaatmaatregelen te krijgen.

  Hoe werkt een cooperatieve vennootschap?

  Ook daarvoor doen we beroep op jou. Elke vennoot met één of meer aandelen is namelijk lid van de algemene vergadering (AV) en heeft daarin één stem. De AV komt jaarlijks samen en beslist welke richting Zonnewind uitgaat. Bovendien keurt de AV de jaarrekening goed, verdeelt ze eventuele winst en duidt ze de leden van de Raad van Bestuur aan. Als vennoot help je al vanaf 100 euro onze CO2-uitstoot reduceren en deel je in onze winst. Uiteraard heb je ook rechten en plichten als vennoot. Ontdek alle voordelen en hoe vennoot worden van Zonnewind.