Verslag Energiecafé 5 – 3 november 2018

door | nov 14, 2018

Het vijfde Energiecafé & CO(2) café werd een extra fijne en feestelijke editie. Zaterdagnamiddag 3 november stond immers bovenaan op het menu de plechtige inhuldiging van de PV-installatie op Sportcomplex Het Veld. Voor de gelegenheid verwelkomden we de geïnteresseerde burgers deze keer dan ook in de danszaal van het Sportcomplex zelf.

Na een glaasje aangeboden door de gemeente werden we verwelkomd door Danny Gladines en luisterden we vervolgens naar de toespraak van schepen Joris Geens die onder meer het belang benadrukte van participatie en de voortrekkersrol van een burgercoöperatie. Samen kunnen we er voor zorgen dat we de mensen nog beter informeren om het belang van hernieuwbare energie te duiden en hardnekkige misverstanden uit de weg te ruimen. Ook dank zij de prima verstandhouding met de gemeente kon dit eerste grote zonnepanelen project van Zonnewind na een vlekkeloos traject volledig conform de afspraken worden opgeleverd en een duurzame energiebijdrage leveren.
Moge dit een voorbeeld zijn voor vele toekomstige realisaties. Want, zo stelde schepen Joris, enkel door samenwerking kunnen we erin slagen in een veranderd tijdperk een voorspoedige toekomst op een leefbare planeet te garanderen voor onze kinderen en kleinkinderen.

 

Vervolgens stonden de Zonnewind werkgroepen Zon, Wind en Biomassa stil bij de realisaties en de projecten in onderzoeksfase.
Bijzondere aandacht ging ook naar het project ‘Overal Stroomversnellers’: dankzij het voorbereidend werk, overleg en impuls van Zonnewind slaagden de gemeenten Zandhoven en Zoersel er in verschillende energiezuinige investeringsinitiatieven op touw te zetten en de nodige stemmen van de bevolking te verzamelen zodat ze aanspraak kunnen maken op een mooi startkapitaal van het Vlaams Energie Agentschap.

Interessant was ook de toelichting van het beslissings- en realisatietraject zoals we dat bij Zonnewind kennen. De Raad van Bestuur diende nog geen enkele keer samen te komen… alle belangrijke zaken worden besproken en beslist op de 6 wekelijkse Pousse-cafés waaraan alle leden van de werkgroepen deelnemen en hun zegje hebben.
Een eerste Algemene Vergadering waarop ook alle vennoten zullen worden uitgenodigd zal doorgaan op donderdag 21 maart 2019.

Maar al heeft de kracht van vrijwilligers vele voordelen, binnenkort zal Zonnewind ook een deeltijds personeelslid aanwerven zodat we meer projecten kunnen uitvoeren, ook buiten de grenzen van Zandhoven, en zo meer te weeg brengen dan een druppel op een gloeiende CO² plaat.

Tot slot kregen de durvers de gelegenheid om met een draaglift voorzien door de Zandhovense firma KTI-WTI, die de PV-installatie plaatste, de hoogte in te gaan en onder een mooie novemberzon de zonnepanelen te bewonderen.
Anderen kozen dan weer voor een babbel met afsluitend drankje in de danszaal of nadien in de gezellige cafetaria.

Wie het energiecafé miste of graag de plannen en cijfertjes van Zonnewind nog een keer bekijkt: zie presentatie energiecafé 5

Ondertussen steken wij verder de handen uit de mouwen voor meer groene en betaalbare energie voor iedereen. Wie ons daarbij wil helpen kan steeds vrijblijvend contact opnemen om in een van onze werkgroepen aan de slag te gaan.
Financiële steun kan natuurlijk ook altijd: voor een bedrag van €100 kan iedere burger vennoot worden van Zonnewind en een steentje bijdragen om de CO² de wereld uit te helpen. Je kan je rechtstreeks inschrijven via onze website: https://zonnewind.org/vennoot-worden/