2019 op volle toeren!

door | jan 2, 2019

Na de officiële oprichting van de CVBA Zonnewind in 2017 was 2018 voor onze energiecoöperatie het jaar van de eerste grote projecten. Een beetje zoeken en leren ook, samen puzzelen, rekenen en overleggen tot we het juiste voorstel op papier kregen… maar dat maakte het toosten achteraf op de geslaagde realisaties des te uitbundiger!

 

 

 

 

 

 

Zo werden de 360 zonnepanelen op sportcomplex Het Veld Zandhoven feestelijk ingehuldigd tijdens een vijfde Energie & CO(2) Café in november en werden ook de werkzaamheden in het melkveebedrijf Kenis-Peers te Viersel succesvol afgerond.

Ondertussen bieden zich steeds meer mogelijkheden aan om via burgerparticipatie duurzame en energie-neutrale projecten op maat uit te werken. De geslaagde win-win realisaties werken aanstekelijk bij de kennissen en de buren. Tevens groeit wereldwijd de bewustwording dat we de aarde niet langer kunnen blijven uitputten en vervuilen. De ongerustheid over de klimaatverandering en het uitblijven van noodzakelijke beleidsmaatregelen bracht tienduizenden burgers op de been tijdens de klimaatmars.

Gedreven door de noodzaak tot verandering en gesteund door vele gelijkgezinden wil Zonnewind in 2019 met alle werkgroepen dan ook meer op volle toeren gaan draaien en verder professionaliseren door aanwerving van een deeltijdse werkkracht zodat onze impact meer betekent dan een druppel op een gloeiende plaat.

Om deze plannen te kunnen realiseren zullen we in het eerste kwartaal van 2019 dan ook een tweede kapitaalophaling lanceren. We hopen dat deze even succesvol zal zijn als onze eerste aandelenuitgifte en dat we op jullie steun kunnen blijven rekenen om het goede klimaatdoel alle kansen te kunnen geven.
We willen ook onze eerste algemene vergadering al even in de kijker zetten. Op 21 maart geven we er onze aandeelhouders een inkijk en stem in het reilen en zeilen van Zonnewind.

Meer info over deze onderwerpen volgt later. Heb je al eerder een vraag, aarzel dan niet contact op te nemen via mail of telefoon: https://zonnewind.org/contact/

We maken ook graag van de gelegenheid gebruik om alle Zonnewinders te bedanken voor hun tijd, hun vrijwillige inzet, hart en ziel. Vele handen maken licht en leuk werk. Maar er is zeker nog plaats en job genoeg voor bijkomende hulp… Laat dus zeker weten als je in 2019 ook een deel van je kostbare tijd wil besteden aan Zonnewind.

Tot slot wensen we jullie allen van harte een gezond en bruisend 2019, met veel liefde en goede zorgen voor mens en milieu.