Zesde Algemene Vergadering: 3% dividend en onze ambities voor 2024

door | feb 9, 2024

Meer dan 400 vennoten werden uitgenodigd voor de zesde Algemene Vergadering van Zonnewind, op donderdag 8 februari 2024 in de parochiezaal van Viersel (Zandhoven). De aanwezigen keurden de jaarrekening en het voorstel van de raad van bestuur om opnieuw 3% dividend uit te keren goed.

Na het welkom door voorzitter Danny Gladines stelde projectleider Wouter Covens de gerealiseerde projecten voor. Sinds de oprichting van Zonnewind in 2017 hebben onze installaties al bijna 600 ton CO2 bespaard. Vervolgens maakte Danny een stand van zaken op wat vennoten (eind september 2023 meer dan 400) en aandelen (ongeveer 1.084.000 euro aan kapitaal) betreft. 

Steven Van den Brink legde de balans en de resultatenrekening voor het boekjaar 2022/2023 voor. De uiteenzetting over de aangroei van ons eigen vermogen (in aandelen) en vreemd vermogen (in kredieten) en de evolutie van onze omzet waren aanleiding tot enkele pertinente vragen van aandachtige aandeelhouders. Niet alleen de jaarrekening kreeg van alle aanwezigen een positieve stem. Ook het voorstel van de raad van bestuur om opnieuw 3% dividend uit te keren aan onze vennoten, werd unaniem goedgekeurd.

Wouter presenteerde vervolgens de projecten die we in 2024 willen plaatsen. Indien dat lukt, realiseren we dit jaar dubbel zoveel capaciteit als vorig jaar. Daarbij dienen we wel rekening te houden met enkele uitdagingen, zoals de verdere professionalisering, het uitbouwen van onze projectenportfolio en het ophalen van voldoende kapitaal. We blijven proberen zoveel mogelijk mensen te overtuigen om vennoot te worden

Aan het einde van de zesde algemene vergadering bedankte Danny nog Annick, Mark en Kristof voor hun werk als lid van de raad van bestuur, met oproep voor nieuwe leden voor diezelfde raad van bestuur. Verder werden twee nieuwe medewerkers voorgesteld: Jocelijn Geurts werkt 1/5e aan onder meer events en communicatie, Thomas Ven is 2/5e business developer. Tenslotte kregen de vennoten een stand van zaken over onder andere Klimaatwerf, SEAcoop en Bolt.