Nieuw project en nieuwe horizonten

door | apr 2, 2018

Terwijl we de voorbije maanden druk in de weer waren met de voorbereiding van de goedgekeurde PV-installatie voor sportcomplex Het veld, werd intussen ook een volgend energiebesparend project goedgekeurd.

Deze keer ging onze aandacht naar een melkveebedrijf te Viersel, een onderneming die door de aard van de activiteiten heel wat zorg en energie vraagt. We zijn dan ook verheugd dat we een overeenkomst hebben kunnen ondertekenen met de familie Kenis-Peers waardoor we de energiekost van hun bedrijf substantieel kunnen verminderen en daardoor ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het zo fel geteisterde milieu.

De projecten en enthousiasme van Zonnewind heeft ook weerklank gevonden in het naburige Zoersel. Na een aantal voorbereidende gesprekken hebben we ons akkoord verklaard onze medewerking te verlenen aan een eerste energiecafé dat in mei te Zoersel zal georganiseerd worden. Net zoals in Zandhoven zal er vertrokken worden van de plaatselijke vragen, noden en interesse van de bevolking. We hopen op deze manier onze werkgroepen te kunnen uitbreiden met vrijwilligers uit Zoersel en de regio voor de Zonnewind projecten te kunnen uitbreiden. Want vele handen maken het werk voor onze goede doelen lichter! 

We houden er ook aan de vele burgers te bedanken die intussen ook Zonnewind vennoten zijn geworden. Niet enkel de mensen die massaal reageerden op de aandelenuitgifte nav het sportcomplex Het Veld, maar ook hen die de voorbije weken en vanuit gans Vlaanderen intekenden op één Zonnewind aandeel.

Dank zij hun vertrouwen en bijdrage kunnen we onze gezamenlijke doelstellingen voor CO2-reductie blijven waarmaken!